04. KONCEPT

Koncepčné idei spracovávajú námety možných prevedení projektu. Zaoberajú sa ich rozpracovaním s ohľadom na všetky faktory vplývajúce na konečné prevedenie projektu. Od materiálového prevedenia, cez technické možnosti výroby, až po zohľadnenie špecifických požiadaviek klienta.

04. KONCEPT

Koncepčné idei spracovávajú námety možných prevedení projektu. Zaoberajú sa ich rozpracovaním s ohľadom na všetky faktory vplývajúce na konečné prevedenie projektu. Od materiálového prevedenia, cez technické možnosti výroby, až po zohľadnenie špecifických požiadaviek klienta.