01. ŠPECIFIKÁCIA PROJEKTU

Základom unikátneho projektu je Vaša idea a predstava o jeho špecifikách. Poskytnutie východiskových informácií vrátane časového horizontu a projektového rozpočtu napomáha určiť rozsah vzájomnej spolupráce.

01. ŠPECIFIKÁCIA PROJEKTU

Základom unikátneho projektu je Vaša idea a predstava o jeho špecifikách. Poskytnutie východiskových informácií vrátane časového horizontu a projektového rozpočtu napomáha určiť rozsah vzájomnej spolupráce.