03. CENOVÁ PONUKA + ZÁLOHA

Z predošlých informácií sa vyhotoví pre daný projekt individuálna cenová ponuka. Súbežne s jej odsúhlasením je potrebná úhrada zálohovej platby, ktorá nás zaväzuje k začatiu prác na projekte.

03. CENOVÁ PONUKA + ZÁLOHA

Z predošlých informácií sa vyhotoví pre daný projekt individuálna cenová ponuka. Súbežne s jej odsúhlasením je potrebná úhrada zálohovej platby, ktorá nás zaväzuje k začatiu prác na projekte.