02. OSOBNÉ STRETNUTIE

Konkretizovať presnejšiu predstavu o projekte pomáha osobné stretnutie, ktoré môže objasniť jednotlivé detaily a definovať procesné úkony, či použitie vhodných materiálov.

02. OSOBNÉ STRETNUTIE

Konkretizovať presnejšiu predstavu o projekte pomáha osobné stretnutie, ktoré môže objasniť jednotlivé detaily a definovať procesné úkony, či použitie vhodných materiálov.