DESIGN

Navrhujeme jedinečný dizajnový jazyk

 

Ste výrobca a máte nový nápad, prípadne chcete aktualizovať produktový sortiment vo Vašom portfóliu? Sme seriózny partner pre Vaše podnikanie a ponúkame Vám rozpoznateľný dizajn
pre vaše produkty.

Vieme, že dizajn ako nástroj dáva každému produktu konkurenčnú výhodu. Avšak nikdy nie samostatne, ale len ako súčasť širšej predajnej stratégie. Samotný návrh sa opiera o množstvo medziodborových aspektov, ktoré vplývajú na výslednú formu produktu. Zohľadňuje technologické a materiálové možnosti, ergonómiu, inovácie, potreby cieľových skupín a v neposlednom rade marketingovú a ekonomickú stránku produktu. Pre nás je produkt ústretovým prvkom nášho portfólia služieb, v rámci ktorých podriaďujeme všetky naše rozhodnutia správnej funkčnosti výrobku.

DESIGN

Navrhujeme jedinečný dizajnový jazyk

 

Ste výrobca a máte nový nápad, prípadne chcete aktualizovať produktový sortiment vo Vašom portfóliu? Sme seriózny partner pre Vaše podnikanie a ponúkame Vám rozpoznateľný dizajn
pre vaše produkty.

Vieme, že dizajn ako nástroj dáva každému produktu konkurenčnú výhodu. Avšak nikdy nie samostatne, ale len ako súčasť širšej predajnej stratégie. Samotný návrh sa opiera o množstvo medziodborových aspektov, ktoré vplývajú na výslednú formu produktu. Zohľadňuje technologické a materiálové možnosti, ergonómiu, inovácie, potreby cieľových skupín a v neposlednom rade marketingovú a ekonomickú stránku produktu. Pre nás je produkt ústretovým prvkom nášho portfólia služieb, v rámci ktorých podriaďujeme všetky naše rozhodnutia správnej funkčnosti výrobku.

Ako pracujeme

  • Celková cena projektu a jeho časový horizont vrátane presnej osnovy pracovných úkonov sa vždy posudzuje individuálne na základe Vami predloženého pripravovaného projektu a jeho náročnosti.

Zaujal Vás svet YELL DESIGN ?

Kontaktujte nás