03. CENOVÁ PONUKA + ZÁLOHA

Na základe vyhodnotenia potrebných informácií je klientovi poskytnutá cenová ponuka. Po jej následnom schválení je potrebná úhrada zálohovej platby, na základe ktorej sa začíname projektu naplno venovať.

03. CENOVÁ PONUKA + ZÁLOHA

Na základe vyhodnotenia potrebných informácií je klientovi poskytnutá cenová ponuka. Po jej následnom schválení je potrebná úhrada zálohovej platby, na základe ktorej sa začíname projektu naplno venovať.